IMG 0123Ngày 02/11/2018, tại Hội trường tầng 3, Khoa Nghiệp vụ Thanh tra tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm thực tế về công tác thanh tra. Báo cáo viên được mời là ông Ngô Chí Thành, TTVCC, Phó cục trưởng Cục 2, Thanh tra Chính phủ. Tham dự buổi trao đổi kinh nghiệm thực tế về công tác thanh tra có các đồng chí trong Ban giáo hiệu Trường Cán bộ Thanh tra, cùng toàn thể giảng viên 3 Khoa chuyên môn.

Tại buổi trao đổi kinh nghiệm thực tế về công tác thanh tra, ông Ngô Chí Thành, TTVCC, Phó Cục trưởng Cục 2, Thanh tra Chính phủ đã trao đổi những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong công tác thanh tra, từ bước chuẩn bị thanh tra, bước tiến hành thanh tra đến bước kết thúc một cuộc thanh tra. Ngoài ra, ông Ngô Chí Thành cũng trao đổi một số tình huống thường gặp trong quá trình thanh tra và một số kinh nghiệm xử lý tình huống. Qua đó, các giảng viên 3 khoa chuyên môn đã đưa ra những tình huống trong giảng dạy, cũng như những tình huống thực tế mà học viên trao đổi khi giảng dạy.

IMG 0133

Qua buổi trao đổi kinh nghiệm thực tế về công tác thanh tra các giảng viên Khoa nghiệp vụ Thanh tra nói riêng và giảng viên 3 khoa chuyên môn nói chung đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế về công tác thanh tra. Đây là nguồn tư liệu quý giá để các giảng viên đưa vào nội dung giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy./.

Lê Văn Chưởng - Khoa Nghiệp vụ Thanh tra