Chao mung ngay 30-4 va 01-5

duoc nghi toi 6 ngay dip 304 va 15

Ngày 16/7, Công đoàn Thanh tra Chính phủ tổ chức sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Tham dự sơ kết có bà Trần Thị Kim Anh Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đồng chí Vũ Hồng Khánh, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chỉnh phủ chủ trì hội nghị.

0000 công đoàn z1977623633592 a49d486d6853405781daab2940974108

Báo cáo sơ kết trong 06 tháng đầu năm 2020 của Công đoàn TTCP cho thấy, dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TTCP. Mặc dù vậy, được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã tích cực triển khai công tác công đoàn dựa trên chủ đề hoạt động năm 2020 là “Nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở”. Hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức ở Thanh tra Chính phủ đã bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn Khóa XX nhiệm kỳ 2018 - 2023; phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo của Ban cán sự, Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng tổ chức lực lượng được quan tâm; công tác xây dựng thể chế gắn với chương trình cải cách hành chính và nhiều nhiệm vụ khác được giao. Tư tưởng và quyết tâm chính trị của cán bộ, công chức, viên chức được giữ vững; phong trào thi đua và các hoạt động của công đoàn đã tạo không khí sôi nổi, được cán bộ, công chức nhiệt tình hưởng ứng tham gia và thực hiện có hiệu quả.

12IMG 9141

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đều nhất trí với Dự thảo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; đánh giá cao sự cố gắng của Ban chấp hành Công đoàn Thanh tra Chính phủ trong việc duy trì, thực hiện tốt việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn. Đối với Báo cáo kết quả công tác của Công đoàn, cần bổ sung một số nội dung sau: tình hình chung của Thanh tra Chính phủ thời gian qua để làm rõ nét hơn hoạt động của cơ quan; giải pháp khắc phục hạn chế; một số hoạt động như giải bóng đá, công tác thiện nguyện, quỹ đền ơn đáp nghĩa và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trên cơ sở tình hình thực tế, các đại biểu cũng đưa ra một số kiến nghị về việc sửa  chữa trụ sở cơ quan, chỗ để xe và một số vấn đề khác liên quan tới đời sống của các công đoàn viên.

Hội nghị đã nghe ý kiến của đồng chí Trần Thị Kim Anh, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam biểu dương hoạt động của Công đoàn Thanh tra Chính phủ và tập huấn một số nội dung mới của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức./.

Nguồn http://www.thanhtra.gov.vn/