Chao mung ngay 30-4 va 01-5

duoc nghi toi 6 ngay dip 304 va 15

Ngày 12/3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì họp Tổ Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thanh tra Chính phủ. Các đồng chí là thành viên Tổ chỉ đạo cùng dự họp.

12IMG 8226

Nhận định cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 bắt đầu sang một giai đoạn mới, nghiêm trọng và phức tạp hơn, ngày 10/3, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định thành lập Tổ Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Thanh tra Chính phủ nhằm kiểm soát tốt và chặn đứng dịch bệnh trong thời gian tới. Tổ Chỉ đạo do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm làm Tổ trưởng cùng 11 thành viên là các đồng chí lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Sau khi thành lập, Thường trực Tổ Chỉ đạo đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch để thực hiện việc phòng, chống dịch. Tại cuộc họp Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu, Thường trực Tổ Chỉ đạo nhanh chóng chính sửa nội dung Kế hoạch theo các ý kiến góp ý của thành viên Tổ Chỉ đạo để sớm ban hành Kế hoạch. Trong đó Kế hoạch cần nêu rõ tất cả lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể của cơ quan tham gia cùng Tổ Chỉ đạo trong việc phòng, chống dịch bệnh, đồng thời, Kế hoạch cũng cần nêu rõ trách nhiệm của Văn phòng, Vụ Tổ chức Cán bộ trong vai trò là đơn vị đầu mối tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác phòng dịch.

Đối với các nhiệm vụ cụ thể, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm chỉ đạo, Văn phòng nhanh chóng triển khai việc trang bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay cho các cục, vụ, đơn vị; thực hiện phun thuốc khử khuẩn tại trụ sở cơ quan TTCP và các đơn vị thuộc cơ quan TTCP ngoài trụ sở một tuần hai lần; nghiêm túc thực hiện việc đo thân nhiệt khi vào cổng cơ quan để góp phần sớm phát hiện người bị mắc bệnh; xây dựng cụ thể các tình huống diễn ra khi phát hiện người đã bị nhiễm bệnh và người có nguy cơ bị nhiễm bệnh để có phương án xử lý kịp thời.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu, mỗi cá nhân là công chức, viên chức, người lao động cơ quan Thanh tra Chính phủ cần chủ động nâng cao ý thức, trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng để cùng góp phần khống chế tốt dịch bệnh.

Nguồn: http://www.thanhtra.gov.vn/