Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 Công Đoàn TTCPNgày 10/1, tại Hà Nội, Công đoàn Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, bàn phương hướng triển khai kế hoạch năm 2019. Đồng chí Hoàng Thái Dương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công đoàn Thanh tra Chính phủ cho thấy, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm của Lãnh đạo cơ quan, của Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ cùng sự cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn, hoạt động công đoàn tiếp tục được đổi mới, có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị được thể hiện rõ nét trên tất cả các mặt hoạt động như: Công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, lao động, tổ chức công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 tại TTCP

Bên cạnh đó, việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ đoàn viên; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, hoạt động của Ủy ban kiểm tra cũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thái Dương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2018 của Công đoàn TTCP, đồng thời khẳng định, với trách nhiệm của mình, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để BCH Công đoàn hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới.

Đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, nơi nào hoạt động công đoàn tốt, nơi đó có sự gắn kết cao. Theo đó, BCH Công đoàn TTCP cần bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá các công đoàn bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ. Để chỉ ra những đơn vị nào chưa chú trọng tham gia hoạt động phong trào, chưa quan tâm tới công đoàn viên, cũng như tính tự giác chưa cao để công đoàn bộ phận nơi đó có sự cố gắng, tích cực hơn nữa.

Đồng thời, BCH công đoàn TTCP cần tăng cường giám sát, nắm tình hình hoạt động ở các công đoàn bộ phận để kịp thời chia sẻ, giúp đỡ công đoàn viên; chú trọng công tác phê bình, tự phê bình, chân thành, cởi mở, tiếp thu ý kiến góp ý để bảo vệ quyền, lợi ích đoàn viên; tăng cường đoàn kết nội bộ, tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để hoạt động công đoàn ngày càng tốt hơn./.

Nguồn PV http://www.thanhtra.gov.vn