Sáng 23/12, Ban chủ nhiệm đề tài “Hình thức thanh tra - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do ThS. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá đề tài Khoa học cấp bộ năm 2017. TS Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT) chủ trì cuộc họp.

Đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài, ThS Ngô Mạnh Hùng chia sẻ, kết cấu của đề tài gồm 03 Chương: Chương I, cơ sở lý luận về hình thức thanh tra. Trong Chương này đề tài nghiên cứu về quan niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa của hình thức thanh tra, phân loại hình thức thanh tra; Chương II, thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện các hình thức thanh tra. Chương này đề tài nghiên cứu phân tích thực trạng pháp luật về hình thức thanh tra; kết quả thực hiện hình thức thanh tra trên phạm vi cả nước, từ thực tiễn thành phố Hà Nội và Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, phương hướng, giải pháp và kiến nghị hoàn thiện pháp luật, tăng cường thực thi các hình thức thanh tra là nội dung Ban Chủ nhiệm đưa ra tại Chương III.

48408771 277670156229515 779002691199172608 n

ThS. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ chia sẻ tại cuộc họp. Ảnh: L.A

Tại cuộc họp, ThS. Ngô Mạnh Hùng cho biết, hàng năm, các cơ quan có chức năng thanh tra đã tiến hành hàng vạn cuộc thanh tra trên các lĩnh vực dưới các hình thức khác nhau, qua đó giúp cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp, các ngành chấn chỉnh, đổi mới hoạt động quản lý, điều hành; phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. Hoạt động thanh tra theo chương trình, kế hoạch luôn được tổ chức bảo đảm sự chủ động, bám sát định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc thanh tra đột xuất được chú trọng thực hiện, phục vụ kịp thời yêu cầu của công tác quản lý nhà nước. Các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành duy trì hoạt dộng thanh tra thường xuyên, góp phần bảo đảm việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý trên các ngành, lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc áp dụng các hình thức thanh tra cũng bộc lộ những vướng mắc, bất cập cả về pháp luật và tổ chức thực hiện, trên những phương diện như: Quy định của pháp luật về hình thức thanh tra còn đơn giản, chưa bao quát và làm rõ được biểu hiện khách quan của hình thức thanh tra và làm rõ mối quan hệ giữa hình thức thanh tra với các yêu cầu khác trong hoạt động thanh tra; hình thức thanh tra theo chương trình kế hoạch trên thực tế chưa đảm bảo tính toàn diện và cụ thể, chưa đáp ứng được yêu cầu của quản lý nhà nước; hình thức thanh tra thường xuyên của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành chưa được quy định cụ thể; thẩm quyền, trình tự, thủ tục, căn cứ tiến hành thanh tra đột xuất chưa được quy định cụ thể, còn nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện…

Để xây dựng cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về hình thức thanh tra và ứng dụng trong thực tiễn hoạt động thanh tra và ứng dụng trong thực tiễn hoạt động thanh tra, ông Hùng cũng đưa ra một số giải pháp cụ thể như việc thống nhất về nhận thức về hình thức thanh tra và việc xác định các hình thức thanh tra phù hợp để làm cơ sở cho việc hoàn thiện quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về thanh tra. Bên cạnh đó, hoàn thiện quy định pháp luật về các hình thức thanh tra, “cần nghiên cứu quy trình riêng cho các cuộc thanh tra theo đoàn có nội dung đơn giản, phạm vi, quy mô không lớn. Có thể xây dựng theo hướng quy định rút gọn tương tự như trong pháp luật về giải quyết tố cáo để bảo đảm giảm bớt thủ tục không cần thiết, đẩy nhanh tiến độ của các đoàn thanh tra.” Ông Hùng nhấn mạnh.

Tham dự cuộc họp, đa số các đại biểu cho rằng đề tài cơ bản bám sát được mục tiêu, đề tài có nhiều điểm nổi bật ở Chương II, về cơ bản đã giải quyết hết các nội dung đưa ra, giải pháp của đề tài giải quyết được tận gốc.

Kết thúc cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất và đưa ra kết luận đề tài đủ điều kiện để nghiệm thu chính thức./.

Nguồn Lan Anh http://thanhtravietnam.vn