IMG 4610 11Ngày 7/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học "Giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay" do TS. Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các tham luận về: Nội dung, phương thức giám sát của Quốc hội đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn; Nhu cầu và nội dung đổi mới cơ chế giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Giá trị pháp lý của kết quả giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Giám sát đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính ở một số nước trên thế giới.

IMG 4603 2

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh, buổi hội thảo là dịp để các nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn trao đổi, chia sẻ và đánh giá những mặt đã đạt được, những mặt còn hạn chế trong cơ chế giám sát việc thực thi công vụ ở nước ta hiện nay, mà trước hết là giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước. Trên cơ sở đó, có thể đưa ra các quan điểm, định hướng, giải pháp nhằm đổi mới cơ chế giám sát này trong thời gian tới./.

Nguồn http://www.thanhtra.gov.vn