Trên đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo Tổng thanh tra Chính phủ.

pho thu tuong truong hoa binh 1124

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo. Ảnh: Internet

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1980/TTCP-BTCDTW ngày 15 tháng 11 năm 2018 về khiếu nại, tố cáo của ông Phạm Lương Bằng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Tổng thanh tra Chính phủ kiểm tra nội dung khiếu nại, tố cáo của ông Phạm Lương Bằng liên quan đến việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4541/QĐ ngày 19 tháng 11 năm 2015 cho Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ du lịch Chèm thuê đất tại Tổ dân phố Hoàng Liên, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đồng thời, trả lời người khiếu nại, tố cáo và báo cáo kết quả giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 3 năm 2019./.

Nguồn Lan Anh http://thanhtravietnam.vn