Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mới có chỉ đạo Thanh tra tỉnh trong thời gian tới phải chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh thống nhất đề xuất, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu tố phức tạp, kéo dài, mà các sở ngành, huyện, thành phố có văn bản xin ý kiến.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, ngành trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

20170524 093247

Công tác tiếp công dân tại cơ sở là rất cần thiết để giải quyết đơn thư.

Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh cũng cần phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, thường xuyên liên hệ, phối hợp với các cơ quan Trung ương để tiếp, xử lý các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, có đông người tham gia. Đồng thời, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp, hướng dẫn công tác tiếp công dân giải quyết các vụ khiếu tố vượt cấp lên Trung ương./.

Nguồn Dương Thái http://thanhtravietnam.vn