Trong 9 tháng đầu năm 2018, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm thời gian giải quyết theo quy định. Qua đó, góp phần ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội và quyền lợi chính đáng cho công dân.

9 tháng đầu năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp 64 lượt, số công dân 88 người, trong đó có một đoàn đông người (hơn 20 người); với 37 vụ việc (trong đó, vụ việc mới phát sinh là 33, vụ việc cũ là 4).

Nội dung phản ánh của công dân chủ yếu về xem xét việc phong tặng Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân; đề nghị giải quyết về chế độ, chính sách, việc làm cho người lao động; phản ánh một số việc ảnh hưởng, xâm hại đến di tích… Trong đó, có 5 vụ việc khiếu nại (1 vụ việc thuộc lĩnh vực hành chính, 4 vụ việc thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội), 32 vụ việc đề nghị, kiến nghị, phản ánh.

Thanh tra Bộ đã hướng dẫn, trả lời công dân; phối hợp các đơn vị liên quan trực tiếp tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư, trực tiếp xử lý hoặc chuyển đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Đến hết tháng 9/2018, đã xử lý, giải quyết 35 vụ việc, 2 vụ việc đang được xem xét giải quyết.

Bên cạnh đó, trong kỳ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận 190 đơn, gồm có: 33 đơn khiếu nại, 46 đơn tố cáo, 111 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó, có 48 đơn thuộc thẩm quyền, 142 đơn không thuộc thẩm quyền.

Qua phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được, Bộ đã chuyển 59 đơn thư của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết (trong đó có 9 đơn tố cáo, 5 đơn khiếu nại); trả lại 3 đơn (trong đó có 01 đơn tố cáo) cho cơ quan chuyển đơn, công dân có đơn đồng thời hướng dẫn nơi gửi đơn. Số đơn lưu do trùng lắp/nặc danh/ đã gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc đã trả lời một lần về cùng nội dung... là 76 đơn.

1 10 18 tin trong nganh di tich lich su

Công trình sai phạm tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình) ảnh hưởng nghiêm trọng đến Khu danh thắng Tràng An. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Có thể nói, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Bộ thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm thời gian giải quyết theo quy định.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2018, Bộ nhận được 11 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, trong số đó xếp lưu 01 đơn do đã được trả lời bằng văn bản về cùng nội dung. Bộ đã có văn bản trả lời, giải thích, hướng dẫn đối với 8 trường hợp (trong đó có 01 trường hợp đã được giải quyết khiếu nại lần thứ 2); đối thoại trực tiếp, giải thích, thuyết phục đối với 01 trường hợp và đã rút đơn khiếu nại; làm việc với 01 trường hợp để xem xét, giải quyết nội dung thuộc thẩm quyền, báo cáo Chính phủ chuyển nội dung không thuộc thẩm quyền đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo việc giải quyết cho công dân có đơn.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận 20 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền. Thanh tra Bộ đã thành lập 29 đoàn thanh tra chuyên ngành thụ lý giải quyết 8 đơn tố cáo trong lĩnh vực quyền tác giả đối với chương trình phần mềm máy tính, đã xử phạt vi phạm hành chính 750 triệu đồng đối với 25 tổ chức có hành vi vi phạm trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.

Đồng thời, Bộ đã thành lập 2 đoàn xác minh giải quyết 2 đơn tố cáo tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Đã ban hành các kết luận xác minh và có các chỉ đạo, quyết định giải quyết dứt điểm. Kết quả giải quyết cho thấy, 3 nội dung tố cáo đúng, 7 nội dung tố cáo sai, 3 nội dung tố cáo một phần đúng. Bộ đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có đơn thư tố cáo rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót.

Đối với 7 đơn (5 đơn tố cáo các vụ việc đã được thụ lý giải quyết nhưng người tố cáo vẫn tiếp tục có đơn thư và 2 đơn tố cáo vụ việc mới), sau khi xem xét xử lý và làm việc với người tố cáo, Bộ đã không thụ lý giải quyết đối với những đơn thư này do nội dung tố cáo không có tình tiết mới, không có cơ sở để xem xét giải quyết hoặc do người tố cáo không thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo quy định (không đến làm việc; không ký biên bản xác nhận nội dung tố cáo...).

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xem xét xử lý những nội dung mới đối với 3 đơn tố cáo do cùng một người gửi đơn về vụ việc đã được thụ lý giải quyết.

Trong 3 tháng cuối năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng./.

Minh Nguyệt Nguồn: http://thanhtravietnam.vn