Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, góp phần ổn định tình hình xã hội, phục vụ Đại hội Đảng các cấp và thực hiện Kế hoạch số 2258/KH-TTCP ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng năm 2020; Trên cơ sở đăng ký nhu cầu bồi dưỡng về nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư của các Bộ, ngành, địa phương năm 2020; Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khóa 01 năm 2020 (K01-2020).

Khóa học diễn ra từ ngày 26/8/2020 đến ngày 28/8/2020; Khai giảng vào lúc 08giờ 30phút ngày 26/8/2020; Nhà trường đón tiếp học viên đến nhập học từ 08h00 đến 17h00 ngày 25/8/2020. Địa điểm mở lớp tại Trường Cán bộ Thanh tra, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đối tượng tham gia khóa học là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Cán bộ làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư chuyên trách, không chuyên trách ở các cơ quan, đơn vị; Cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cơ quan đơn vị.

Kết thúc chương trình khóa học, các học viên được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thông tin chi tiết về lớp học:

Trường Cán bộ Thanh tra