Thực hiện Kế hoạch số 2241/KH-TTCP ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2019; Căn cứ đăng ký nhu cầu Đào tạo, bồi dưỡng của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; Trường Cán bộ Thanh tra thông báo thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức mở lớp như sau:

1. Thời gian tổ chức khóa học

- Thời gian: Từ ngày 12/3/2019 đến ngày 12/4/2019;

- Khóa học Khai giảng vào lúc 08giờ 30 ngày 12/3/2019;

- Nhà trường đón tiếp học viên đến nhập học từ 08h00 đến 17h00 ngày 11/3/2019. Để đảm bảo cho việc tổ chức khóa học đề nghị các học viên đến nhập học theo đúng thời gian quy định. Nhà trường không nhập học cho các học viên nhập học không đúng thời gian quy định trên.

2. Địa điểm

Văn phòng đại diện phía Nam – Thanh tra Chính phủ, số 496, Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng

- Công chức, viên chức đã ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương nhưng chưa được chuyển ngạch thanh tra viên chính do còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính.

- Công chức, viên chức ở ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương có thời gian giữ ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương 04 năm trở lên.

4. Số lượng công chức tham gia

Theo đăng ký của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh là 77 học viên. Đề nghị Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh chiêu sinh bổ sung cho đủ số lượng là 100 học viên.

5. Kinh phí đào tạo

Kinh phí tham dự khóa học cụ thể như sau:

- Tiền phí đào tạo:                                                                 3.740.000 đồng

- Tiền tài liệu học tập:                                                              200.000 đồng

                 Tổng cộng:                                                                3.940.000 đồng

(Bằng chữ: Ba triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

   

6. Thủ tục nhập học

+ Giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học;

+ Nộp 03 ảnh (4x6); 01 ảnh (2x3);

+ Nộp Bản sao Chứng chỉ Nghiệp vụ Thanh tra viên (Hoặc Chứng chỉ Nghiệp vụ Thanh tra cơ bản trước đây) hoặc Bản sao Quyết định ngạch chuyên viên chính.

7. Phương thức tổ chức lớp học:

Đề nghị Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh chủ động triệu tập học viên theo đúng đối tượng quy định và phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra sớm ký kết Hợp đồng trước khi tổ chức khóa học.

Trường Cán bộ Thanh tra

Thực hiện Kế hoạch số 2241/KH-TTCP ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2019; Căn cứ đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Thanh tra các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2019; Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-TCBTT ngày 18/01/2016 về việc Quy định mức thu học phí các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa 02 năm 2019 (K02-2019), cụ thể như sau:

  1. 1.Thời gian tổ chức khóa học

- Thời gian: Từ ngày 05/3/2019 đến ngày 30/3/2019;

- Khóa học Khai giảng vào lúc 08giờ 30 ngày 05/3/2019;

- Nhà trường đón tiếp học viên đến nhập học từ 08h00 đến 17h00 ngày 04/3/2019. Để đảm bảo cho việc tổ chức khóa học, đề nghị các học viên đến nhập học theo đúng thời gian quy định. Nhà trường không nhập học cho các học viên nhập học không đúng thời gian quy định trên.

2. Địa điểm

Trường Cán bộ Thanh tra, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng

- Công chức, viên chức đã ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương nhưng chưa được chuyển ngạch thanh tra viên chính do còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính.

- Công chức, viên chức ở ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương có thời gian giữ ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương 04 năm trở lên.

4. Số lượng công chức tham gia

Đề nghị đơn vị cử       người tham dự khóa học. (Đơn vị không có nhu cầu cử cán bộ đi đào tạo, cử ít hoặc nhiều hơn đề nghị gửi văn bản về phòng Đào tạo Trường Cán bộ Thanh tra trước thứ sáu, ngày 22/02/2019, nếu không có danh sách cử cán bộ đi học, Nhà trường sẽ xem xét cắt chỉ tiêu phân bổ đào tạo năm 2019).

5. Kinh phí đào tạo

Kinh phí tham dự khóa học cụ thể như sau:

- Tiền phí đào tạo:                                                                 3.740.000 đồng

- Tiền tài liệu học tập:                                                              200.000 đồng

- Tiền y tế:                                                                                           30.000 đồng

 

               Tổng cộng:                                                            3.970.000 đồng

       (Bằng chữ: Ba triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn).

6. Thủ tục nhập học

+ Giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học;

+ Nộp kinh phí đào tạo theo thông báo (nếu chuyển khoản chậm nhất sau 05 ngày nhập học);

+ Nộp 03 ảnh (4x6); 01 ảnh (2x3).

+ Bản sao Chứng chỉ Nghiệp vụ Thanh tra viên (Hoặc Chứng chỉ Nghiệp vụ Thanh tra cơ bản trước đây) hoặc bản sao Quyết định ngạch chuyên viên chính.

7. Phòng nghỉ

Học viên có nhu cầu ở tại Trường, đề nghị liên hệ trực tiếp với đồng chí Công Văn Hướng, chuyên viên chính Phòng Quản trị Tài vụ, số điện thoại: 0906234078 hoặc đồng chí Đoàn Thị Lụa, cán bộ Lễ tân, số điện thoại: 0936220572.

Nhà trường thu tiền phòng nghỉ 70.000 đồng/ người/ ngày.

Ghi chú: Cần biết thêm thông tin, xin liên hệ Phòng Đào tạo, điện thoại số (024) 37525385, qua địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc đồng chí Trần Đức Tình, Phó trưởng Phòng Đào tạo, điện thoại: 0983201429;

Đơn vị, học viên có thể nộp tiền học phí và tiền tài liệu vào tài khoản:

- Đơn vị sử dụng tài khoản ngân sách: Trường Cán bộ Thanh tra

- TK số 3714.0.1056581 tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội.

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU

LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN CHÍNH KHÓA 02 NĂM 2019

Từ ngày 05/3/2019 đến ngày 30/3/2019 tại Trường Cán bộ Thanh tra

TT ĐƠN VỊ Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 Phân bổ Ghi
chú
I Thanh tra các bộ ngành 136
1 Thanh tra Chính Phủ
2 Thanh tra Bộ Công thương 2 1
3 Thanh tra Bộ Giao thông vận tải 2 1
4 Thanh tra Bộ Gíáo dục và ĐT 3 1
5 Thanh tra Bộ Kế hoạch và ĐT 1 1
6 Thanh tra Bộ Khoa học và CN 2 1
7 Thanh tra Bộ Lao động TB và XH 3 1
8 Thanh tra Bộ Nội vụ 3 1
9 Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT 2 1
10 Thanh tra Bộ Quốc phòng 30 7
11 Thanh tra Bộ Tài chính 10 3
12 Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT 14 4
13 Thanh tra Bộ Thông tin và TT 2 1
14 Thanh tra Bộ Văn hóa TT và DL 2 1
15 Thanh tra Bộ Xây dựng 5 1
16 Thanh tra Bộ Y tế 2 1
17 Thanh tra Uỷ ban dân tộc 3 1
18 Ngân hàng NN 50 6
II Thanh tra các địa phương 446
1 Thanh tra thành phố Hà Nội 32 10
2 Thanh tra thành phố Hải Phòng 45 10
3 Thanh tra tỉnh Bắc Kạn 10 2
4 Thanh tra tỉnh Bắc Giang 23 5
5 Thanh tra tỉnh Bắc Ninh 15 3
6 Thanh tra tỉnh Cao Bằng 8 2
7 Thanh tra tỉnh Điện Biên 10 2
8 Thanh tra tỉnh Hà Giang 6 1
9 Thanh tra tỉnh Hà Nam 6 1
10 Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh 20 5
11 Thanh tra tỉnh Hải Dương 8 1
12 Thanh tra tỉnh Hòa Bình 15 3
13 Thanh tra tỉnh Hưng Yên 10 2
14 Thanh tra tỉnh Lai Châu 8 2
15 Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 16 3
16 Thanh tra tỉnh Lào Cai 12 3
17 Thanh tra tỉnh Nam Định 10 2
18 Thanh tra tỉnh Nghệ An 53 8
19 Thanh tra tỉnh Ninh Bình 5 1
20 Thanh tra tỉnh Phú Thọ 5 1
21 Thanh tra tỉnh Quảng Ninh 20 3
22 Thanh tra tỉnh Sơn La 14 2
23 Thanh tra tỉnh Thái Bình 13 2
24 Thanh tra tỉnh Thái Nguyên 23 4
25 Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 16 3
26 Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc 12 2
27 Thanh tra tỉnh Yên Bái 7 1
28 Thanh tra tỉnh Quảng Bình 8 1
29 Thanh tra tỉnh Quảng Trị 9 1
30 Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế 7 1
Tổng 582 120

Trường Cán bộ Thanh tra

Thực hiện Kế hoạch số 2241/KH-TTCP ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2019; Căn cứ đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Thanh tra các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2019; Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-TCBTT ngày 18/01/2016 về việc Quy định mức thu học phí các khóa đào tạo, bồi dưỡng.Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 01 năm 2019 (K01-2019), cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức khóa học

- Thời gian: Từ ngày 19/3/2019 đến ngày 19/4/2019;

- Khóa học Khai giảng vào lúc 08h30 phút ngày 19/3/2019;

- Nhà trường đón tiếp học viên đến nhập học từ 08h00 đến 17h00 ngày 18 tháng 3 năm 2019. Để đảm bảo cho việc tổ chức khóa học đề nghị các học viên đến nhập học theo đúng thời gian quy định. Nhà trường không nhập học cho các học viên nhập học không đúng thời gian quy định trên.

2. Địa điểm

Trường Cán bộ Thanh tra, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng

Công chức mới được tuyển dụng hoặc mới tiếp nhận về cơ quan thanh tra chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên.

4. Số lượng công chức tham gia

Đề nghị đơn vị cử   người tham dự khóa học. (Đơn vị không có nhu cầu cử cán bộ đi đào tạo, cử ít hoặc nhiều hơn đề nghị gửi văn bản về Phòng Đào tạo Trường Cán bộ Thanh tra trước thứ sáu, ngày 08/3/2019, nếu không có danh sách cử cán bộ đi học, Nhà trường sẽ xem xét cắt chỉ tiêu phân bổ đào tạo năm 2019).

5. Kinh phí đào tạo

Kinh phí tham dự khóa học cụ thể như sau:

- Tiền phí đào tạo:                                                         3.190.000 đồng

- Tiền tài liệu học tập:                                                  300.000 đồng

- Tiền y tế:                                                                               30.000 đồng

                                                                                                 ______________________

Tổng cộng:                                 3.520.000 đồng

(Bằng chữ: Ba triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

6. Thủ tục nhập học

+ Giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học;

+ Nộp các khoản tiền theo thông báo (nếu chuyển khoản chậm nhất sau 05 ngày nhập học);

+ Nộp 03 ảnh (4x6); 01 ảnh (2x3)

7. Phòng nghỉ

Học viên có nhu cầu ở tại Trường, đề nghị liên hệ trực tiếp với đồng chí Công Văn Hướng, chuyên viên chính Phòng Quản trị Tài vụ, số điện thoại: 0906234078 hoặc đồng chí Đoàn Thị Lụa, cán bộ Lễ tân, số điện thoại: 0936220572.

Nhà trường thu tiền phòng nghỉ 70.000 đồng/ người/ ngày.

Ghi chú: Cần biết thêm thông tin, xin liên hệ Phòng Đào tạo, điện thoại số (024) 37525385, qua địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc đồng chí Trần Đức Tình, Phó trưởng Phòng Đào tạo, điện thoại: 0983201429;

Đơn vị, học viên có thể nộp tiền học phí và tiền tài liệu vào tài khoản:

- Đơn vị sử dụng tài khoản ngân sách: Trường Cán bộ Thanh tra

- TK số 3714.0.1056581 tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội.

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU

LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 01 NĂM 2019

Từ ngày 19/3/2019 đến ngày 19/4/2019 tại Trường Cán bộ Thanh tra

TT ĐƠN VỊ Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 Phân bổ Ghi
chú
I Thanh tra các Bộ, ngành 181
1 Thanh tra Chính Phủ
2 Thanh tra Bộ Giao thông vận tải 2 1
3 Thanh tra Bộ Gíáo dục và ĐT 2 1
4 Thanh tra Bộ Khoa học và CN 2 1
5 Thanh tra Bộ Lao động TB và XH 15 3
6 Thanh tra Bộ Nội vụ 2 1
7 Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT 5 2
8 Thanh tra Bộ Quốc phòng 50 10
9 Thanh tra Bộ Tài chính 35 5
10 Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT 18 3
11 Ngân hàng NN 50 5
II Thanh tra các địa phương 368
1 Thanh tra thành phố Hà Nội 10 2
2 Thanh tra thành phố Hải Phòng 40 8
3 Thanh tra tỉnh Bắc Kạn 11 3
4 Thanh tra tỉnh Bắc Giang 9 2
5 Thanh tra tỉnh Bắc Ninh 16 4
6 Thanh tra tỉnh Cao Bằng 12 4
7 Thanh tra tỉnh Điện Biên 19 6
8 Thanh tra tỉnh Hà Giang 5 1
9 Thanh tra tỉnh Hà Nam 10 2
10 Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh 20 6
11 Thanh tra tỉnh Hải Dương 5 1
12 Thanh tra tỉnh Hòa Bình 15 4
13 Thanh tra tỉnh Hưng Yên 15 4
14 Thanh tra tỉnh Lai Châu 10 2
15 Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 20 4
16 Thanh tra tỉnh Lào Cai 4 1
17 Thanh tra tỉnh Nam Định 15 3
18 Thanh tra tỉnh Nghệ An 12 3
19 Thanh tra tỉnh Ninh Bình 5 1
20 Thanh tra tỉnh Phú Thọ 4 1
21 Thanh tra tỉnh Quảng Ninh 12 3
22 Thanh tra tỉnh Sơn La 20 5
23 Thanh tra tỉnh Thái Bình 11 2
24 Thanh tra tỉnh Thái Nguyên 24 5
25 Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 4 1
26 Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc 16 4
27 Thanh tra tỉnh Yên Bái 5 1
28 Thanh tra tỉnh Quảng Bình 7 2
29 Thanh tra tỉnh Quảng Trị 9 2
30 Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế 3 1
Tổng 549 120

Trường Cán bộ Thanh tra

Thực hiện Kế hoạch số 2241/KH-TTCP ngày 20/12/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2019; Căn cứ đăng ký nhu cầu Đào tạo, bồi dưỡng của Thanh tra các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019. Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-TCBTT ngày 18/01/2016 về việc Quy định mức thu học phí các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức khóa học

- Thời gian: Từ ngày 26/02/2019 đến ngày 20/3/2019;

- Khóa học Khai giảng vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/02/2019;

- Nhà trường đón tiếp học viên đến nhập học từ 08h00 đến 17h00 ngày 25/02/2019. Để đảm bảo cho việc tổ chức khóa học, đề nghị các học viên đến nhập học theo đúng thời gian quy định. Nhà trường không nhập học cho các học viên nhập học không đúng thời gian quy định trên.

2. Địa điểm

Trường Cán bộ Thanh tra, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng

- Công chức, viên chức ở ngạch thanh tra viên chính hoặc tương đương có thời gian giữ ngạch thanh tra viên chính hoặc tương đương 04 năm trở lên.

- Công chức, viên chức đã ở ngạch công chức cao cấp nhưng chưa chuyển sang ngạch Thanh tra viên cao cấp do còn thiếu Chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp.

4. Số lượng công chức tham gia

Đề nghị đơn vị cử       người tham dự khóa học. (Đơn vị không có nhu cầu cử cán bộ đi đào tạo, cử ít hoặc nhiều hơn đề nghị gửi văn bản về Phòng Đào tạo Trường Cán bộ Thanh tra trước thứ sáu, ngày 15/02/2019).

5. Kinh phí đào tạo

Kinh phí tham dự khóa học cụ thể như sau:

- Tiền phí đào tạo:                                                            3.960.000 đồng

- Tiền tài liệu học tập:                                                         200.000 đồng

- Tiền y tế:                                                                                  30.000 đồng

                                                                                                ____________________

Tổng cộng:                                      4.190.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn triệu một trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).

6. Thủ tục nhập học

+ Giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học;

+ Nộp kinh phí đào tạo theo thông báo (nếu chuyển khoản chậm nhất sau 05 ngày nhập học);

+ Nộp 03 ảnh (4x6); 01 ảnh (2x3).

+ Bản sao Chứng chỉ Nghiệp vụ Thanh tra viên chính (hoặc Chứng chỉ nghiệp vụ Thanh tra nâng cao trước đây).

7. Phòng nghỉ

Học viên có nhu cầu ở tại Trường, đề nghị liên hệ trực tiếp với đồng chí Công Văn Hướng, chuyên viên chính Phòng Quản trị Tài vụ, số điện thoại: 0906234078 hoặc đồng chí Đoàn Thị Lụa, cán bộ Lễ tân, số điện thoại: 0936220572.

Nhà trường thu tiền phòng nghỉ 70.000 đồng/ người/ ngày.

Ghi chú: Cần biết thêm thông tin, xin liên hệ Phòng Đào tạo, điện thoại số (024) 37525385, qua địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc đồng chí Trần Đức Tình, Phó trưởng Phòng Đào tạo, điện thoại: 0983201429;

Đơn vị, học viên có thể nộp tiền học phí và tiền tài liệu vào tài khoản của Trường Cán bộ Thanh tra:

- Đơn vị sử dụng tài khoản ngân sách: Trường Cán bộ Thanh tra

- TK số 3714.0.1056581 tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội.

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU

LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN CAO CẤP NĂM 2019

Từ ngày 26/02/2019 đến ngày 20/3/2019 tại Trường Cán bộ Thanh tra

TT ĐƠN VỊ Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 Phân bổ Ghi
chú
I Thanh tra các Bộ, ngành
1 Thanh tra Chính Phủ
2 Thanh tra Bộ Công an 15 15
3 Thanh tra Bộ Gíáo dục và ĐT 2 2
4 Thanh tra Bộ Kế hoạch và ĐT 2 2
5 Thanh tra Bộ Lao động TB và XH 2 2
6 Thanh tra Bộ Nội vụ 3 3
7 Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT 2 2
8 Thanh tra Bộ Quốc phòng 5 5
9 Thanh tra Bộ Tài chính 10 10
10 Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT 3 3
11 Thanh tra Bộ Thông tin và TT 3 3
12 Thanh tra Bộ Y tế 2 2
13 Thanh tra Uỷ ban dân tộc 2 2
14 Ngân hàng NN 3 3
II Thanh tra các địa phương
1 Thanh tra thành phố Hà Nội 5 5
2 Thanh tra thành phố Hải Phòng 5 5
3 Thanh tra thành phố Cần Thơ 1 1
4 Thanh tra tỉnh Bắc Ninh 1 1
5 Thanh tra tỉnh Bến Tre 1 1
6 Thanh tra tỉnh Bình Dương 2 2
7 Thanh tra tỉnh Bình Phước 2 2
8 Thanh tra tỉnh Cà Mau 1 1
9 Thanh tra tỉnh Cao Bằng 1 1
10 Thanh tra tỉnh Đắk Lắk 3 3
11 Thanh tra tỉnh Hà Nam 1 1
12 Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh 2 2
13 Thanh tra tỉnh Hòa Bình 1 1
14 Thanh tra tỉnh Hậu Giang 2 2
15 Thanh tra tỉnh Kiên Giang 2 2
16 Thanh tra tỉnh Lai Châu 1 1
17 Thanh tra tỉnh Lâm Đồng 2 2
18 Thanh tra tỉnh Lào Cai 1 1
19 Thanh tra tỉnh Long An 2 2
20 Thanh tra tỉnh Nghệ An 2 2
21 Thanh tra tỉnh Phú Yên 1 1
22 Thanh tra tỉnh Quảng Bình 1 1
23 Thanh tra tỉnh Quảng Ninh 3 3
24 Thanh tra tỉnh Sơn La 1 1
25 Thanh tra tỉnh Sóc Trăng 2 2
26 Thanh tra tỉnh Tây Ninh 1 1
27 Thanh tra tỉnh Thái Nguyên 1 1
28 Thanh tra tỉnh Vĩnh Long 1 1
29 Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc 2 2
Tổng 105 105

Trường Cán bộ Thanh tra

File đính kèm:

File đính kèm:

File đính kèm:

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HIỆN NAY 

Tt Tên chương trình đào tạo bồi dưỡng Thời gian Ghi chú
1 Nghiệp vụ Thanh tra viên 5 tuần  
2 Nghiệp vụ Thanh tra viên chính 4 tuần  
3 Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp 3 tuần  
4 Nghiệp vụ Thanh tra viên chuyên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm 03 tuần  
5 Nghiệp vụ Thanh tra viên chuyên ngành Kho bạc 03 tuần  
6 Nghiệp vụ Thanh tra viên chuyên ngành Bảo hiểm xã hội 03 tuần  
7 Nghiệp vụ Trưởng đoàn Thanh tra 03 ngày
8 Kỹ năng, nghiệp vụ Tiếp công dân, Xử lý đơn thu và giải quyết khiếu nại tố cáo 05 ngày
9 Bồi dưỡng Kỹ năng chỉ đạo, điều hành cơ quan Thanh tra Nhà nước 03 ngày
10 Nghiệp vụ Thanh tra, Kiểm tra nội bộ và Giải quyết khiếu nại tố cáp trong cơ quan đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 03 ngày
11 Nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng 03 ngày

TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA 

Thông báo tham gia cuộc thi trực tuyến trên Cổng TTĐT Công đoàn Việt Nam

File đính kèm 1:

File đính kèm 2:

File đính kèm 3:

Văn bản: Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2019

File: đính kèm