Chao mung ngay 30-4 va 01-5

duoc nghi toi 6 ngay dip 304 va 15

Thực hiện “Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân” trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Ngày 11 tháng 3 năm 2021 Thanh tra Chính...

READMORE

Phân biệt khiếu nại hành chính và khởi kiện hành chính Quyền khiếu nại và khởi kiện đều là quyền của công dân khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của người, cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật xâm phạm trực tiếp...

READMORE

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra đáp ứng yêu cầu tự chủ tài chính 1. Đặt vấn đề Trên tinh thần Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự...

READMORE

Áp dụng một số quy định mới của Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bắt đầu từ ngày 01/01/2021 Ts Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa, Trường Cán bộ Thanh tra Vi phạm hành chính là loại vi phạm pháp luật xảy ra khá phổ biến trong đời sống xã...

READMORE

Quy định về thời hạn, thời gian để thực hiện quá trình tiếp nhận, thụ lý và giải quyết tố cáo là một trong chế định quan trọng trong pháp luật nói chung và pháp luật tố cáo nói riêng. Nhận thức đúng và áp dụng nghiêm, thống nhất về thời...

READMORE

Trong Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) mới đây, một trong những nội dung gây chú ý và có nhiều ý kiến khác nhau là ý tưởng không thành lập cơ quan thanh tra Nhà nước ở cấp huyện. Những câu hỏi đặt ra xung quanh quy định này là:...

READMORE

Việc nghe, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ tiếp công dân được quy định tại Điều 10, Điều 19, Điều 29 Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân do Thanh tra chính phủ ban hành. Tuy nhiên, về kỹ năng...

READMORE

Trong những năm qua, luật pháp về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam không ngừng được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 đã có những đổi mới, bổ sung hết sức quan trọng với hy vọng nâng cao hiệu quả công tác...

READMORE

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011 thay thế cho Nghị định số 75/2012/ NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của...

READMORE

Báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo là văn bản mang tính nghiệp vụ của tổ trưởng xác minh báo cáo với người ra quyết định thành lập tổ xác minh, trên cơ sở đó Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ xác minh...

READMORE