Chuc mung nam moi 2021

            TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA                       

Phát hành ngày 12/01/2021 (lần 2)

                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                      (Từ ngày 11 tháng 01 năm đến ngày 15 tháng 01 năm 2021)

                                                                                                                                                                                                    

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

11 - 01

Sáng
Chiều

Thứ Ba

12 - 01

Sáng Giảng bài lớp NVTTVC K01/2021 (cả ngày) TCBTT Đ/c Hoàng P. Đào tạo
Chiều 14h00: Dự Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Thanh tra năm 2021 TTCP Đ/c Khái BGH, Trưởng các phòng, khoa

Thứ Tư

13 - 01

Sáng
Chiều 14h00: Nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng kiến thức về Phòng chống Tham nhũng PH 301 Đ/c Chiến Thư ký HĐ Thành viên HĐKH, gv 3 khoa

Thứ Năm

14 - 01

Sáng Họp cán bộ chủ chốt về việc chuẩn bị Hội nghị CNVC PH 301 Đ/c Chiến Phòng QTTV, BP kế toán BGH, lãnh đạo các phòng, khoa
Chiều  (*) Làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế về chương trình hợp tác quốc tế  PH 301  Đ/c Chiến  BGH, LĐ Phòng HCTC, LĐ phòng Đào tạo

Thứ Sáu

15 - 01

Sáng Giảng bài lớp NVTTVC K01/2021 (cả ngày) TCBTT Đ/c Chiến P. Đào tạo
Chiểu

Ghi chú:       - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.