Chuc mung nam moi 2021

       

                     

Phát hành ngày 31/12/2020 (lần 2)

                                                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                              (Từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 01 tháng 01 năm 2021)

                                                                                                                                                                                                        

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

28 - 12

Sáng
Chiều Tổng kết Hội đồng Khoa học PH 301 Đ/c Chiến P KHTT&TL T/viên Hội đồng, lđạo phòng KHTTTL, gv 3 khoa

Thứ Ba

29 - 12

Sáng Tổng kết Hội đồng chuyên môn PH 301 Đ/c Chiến Thư ký HĐ T/viên Hội đồng, gv 3 khoa
Chiều

Thứ Tư

30 - 12

Sáng Thẩm định giảng viên khoa QLNN P. học hiện đại Đ/c Chiến Thư ký HĐ HĐ chuyên môn, gv 3 khoa
Chiều

Thứ Năm

31 - 12

Sáng

(*)08h30: Họp Ban Giám hiệu với người lao động ký HĐ 68

(*) 09h00: Họp Đảng ủy và BGH

PH.301

PH.301

Đ/c Chiến

Đ/c Chiến

P.HCTC

P.HCTC

BGH, LĐHĐ 68, lđạo P HCTC

Đảng ủy, BGH, lđạo P HCTC

Chiều

Thứ Sáu

01 - 01 - 21

Sáng Nghỉ Tết dương lịch
Chiểu

Ghi chú:     - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.