Chuc mung nam moi 2021

                       

Phát hành ngày 21/12/2020 (lần 1)

                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                        (Từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2020)

                                                                                                                                                                                                        

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

21 - 12

Sáng
Chiều Họp liên tịch Đảng ủy và Ban Giám hiệu PH 301 Đ/c Chiến Đảng ủy, BGH

Thứ Ba

22 - 12

Sáng 08h30: Tổng kết công tác năm 2020 HT tầng 2 Đ/c Chiến T/p theo giấy mời, toàn thể cc, vc và người lao động
Chiều 14h00: Tổng kết công tác đảng năm 2020 HT tầng 2 Đ/c Chiến T/p theo giấy mời, toàn thể đảng viên
Đi công tác Hải Phòng Hải Phòng Đ/c Hoàng

Thứ Tư

23 - 12

Sáng Giảng bài lớp nâng cao NV phổ biến pháp luật Phòng chống tham nhũng Hải Phòng Đ/c Hoàng P. Đào tạo
Chiều Bế giảng lớp nâng cao NV phổ biến pháp luật Phòng chống tham nhũng Hải Phòng Đ/c Hoàng P. Đào tạo

Thứ Năm

24 - 12

Sáng Họp bàn về sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ PH 301 Đ/c Chiến P. QTTV BGH, BCH CĐ, l/đạo các phòng, khoa
Chiều

Thứ Sáu

25 - 12

Sáng Làm việc với phòng QTTV về việc thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 PH 301 Đ/c Chiến Đ/c Nga, Hạnh Đ/c Thạch
Chiểu

Ghi chú:        - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.