Chuc mung nam moi 2021

                        

Phát hành ngày 14/12/2020 (lần 1)

                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                       (Từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2020)

                                                                                                                                                                                                         

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

14 - 12

Sáng Họp Ban Giám hiệu PH 301 Đ/c Chiến P.HCTC BGH, Trưởng p.HCTC
Chiều Làm việc với đ/c Minh - Phó Tổng TTCP Phòng đ/c Minh Đ/c Minh Đ/c Chiến, Vụ TCCB, Vụ KHTC

Thứ Ba

15 - 12

Sáng Đi công tác Nha Trang Nha Trang Đ/c Chiến, Thạch
Chiều

Thứ Tư

16 - 12

Sáng Tập huấn về Phòng ngừa tham nhũng trong Mua sắm công Nha Trang TCBTT, UNDOC TCBTT, T/P Theo giấy mời
Chiều

Thứ Năm

17 - 12

Sáng Tập huấn về Phòng ngừa tham nhũng trong Mua sắm công Nha Trang TCBTT, UNDOC TCBTT, T/P Theo giấy mời
Chiều

Thứ Sáu

18 - 12

Sáng Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về Phòng, chống tham nhũng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 Nha Trang TCBTT, UNDOC TCBTT, T/P Theo giấy mời
Chiểu

Ghi chú:        - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.