Chuc mung nam moi 2021

                       

Phát hành ngày 07/12/2020 (lần 1)

                                                                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                              Ngày 07 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 năm 2020)

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

07 - 12

Sáng Giảng bài lớp NV Thanh tra, kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan, đơn vị sn, dn TPHCM Đ/c Chiến P. Đào tạo
Chiều Đi công tác TPHCM Đ/c Chiến

Thứ Ba

08 - 12

Sáng Tổng kết Chi bộ Giảng viên - Đào tạo PH 301 Bí thư CB Toàn thể đảng viên CB
Giảng bài lớp NV Thanh tra, kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan, đơn vị sn, dn TPHCM Đ/c Hoàng P. Đào tạo
Chiều Họp Giao ban lãnh đạo cấp Vụ TTCP Đ/c Khái Đ/c Chiến

Thứ Tư

09 - 12

Sáng
Chiều

Thứ Năm

10 - 12

Sáng
Chiều

Thứ Sáu

11 - 12

Sáng
Chiều

Ghi chú:        - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.