Phát hành ngày 16/11/2020 (lần 2)

                                                                                       LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                             (Từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 năm 2020)

                                                                                                                                                                                                   

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

 

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

16 - 11

Sáng Đi công tác Cần Thơ Cần Thơ Đ/c Hoàng
Chiều

Thứ Ba

17 - 11

Sáng Khai giảng và giảng bài lớp BD NV trưởng đoàn Cần Thơ Đ/c Hoàng P. Đào tạo
(*)Đi công tác Cần Thơ (đến hết 19/11) Cần Thơ Đ/c Toàn
Chiều (*)14h30: Dự Hội thảo về công tác đào tạo bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 HV Cán bộ quản lý XD HV Cán bộ quản lý XD Đ/c Thạch, đ/c Môn, đ/c Trưởng

Thứ Tư

18 - 11

Sáng Đi công tác TP HCM (đến hết 19/11) TP HCM Đ/c Hoàng

 

(*) Giảng bài lớp BD NV Trưởng đoàn


(*) Dự Hội thảo đổi mới tổ chức, hoạt động của ngành Thanh tra góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân"

Cần Thơ


TTCP

 

 

Đ/c Toàn


Đ/c Khái - Tổng TTCP

 

P. Đào tạo


 

 


 

Đ/c Thạch

 

Chiều

Thứ Năm

19 - 11

Sáng (*) Giảng bài lớp BD NV trưởng đoàn Cần Thơ Đ/c Toàn P. Đào tạo
Chiều Bế giảng lớp BD Nghiệp vụ Trưởng đoàn Cần Thơ Đ/c Thạch P. Đào tạo

Thứ Sáu

20 - 11

Sáng 08h30: Bế giảng lớp TTVC TCBTT Đ/c Hoàng P. Đào tạo
9h30: Gặp mặt nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Kỷ niệm 75 năm thàn lập ngành Thanh tra HT Tầng 2 Đ/c Chiến P. HCTC, P QTTV, ĐTN Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Nhà trường
Chiều Họp Tổ giúp việc xây dựng 3 khung chương trình Phòng học hiện đại Đ/c Chiến, Hoàng Tổ giúp việc Tổ giúp việc

Ghi chú:     - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.