TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA                       

Phát hành ngày 27/10/2020 (lần 2)

                       é                                                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                         (Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020)

                                                                                                                                                                                                        

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

26 - 10

Sáng Khai giảng và giảng bài lớp BD Chuyên ngành NN & PT Nông thôn K05/2020 (cả ngày) Trường CBQLNN&PTNT 1 Đ/c Chiến P Đào tạo
Đi công tác Hà Nam Đ/c Toàn
Chiều Làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục 4 - TTCP TTCP Đ/c Thạch P Đào tạo
Giảng bài lớp BD Chuyên ngành NN & PT Nông thôn K05/2020 Trường CBQLNN&PTNT 1 Đ/c Hoàng P Đào tạo

Thứ Ba

27 - 10

Sáng Giảng bài lớp TTVC K13/2020 (cả ngày) TCBTT Đ/c Hoàng P Đào tạo
Chiều

Thứ Tư

28 - 10

Sáng  (*) 09h30: Họp Ban Giám hiệu  PH. 301  Đ/c Chiến  P.HCTC  BGH, Trưởng phòng HCTC
Chiều

Thứ Năm

29 - 10

Sáng

Nghiệm thu tài liệu 2 chương trình ngắn hạn


 

(*) Bế giảng lớp TTVC (Bộ Công an)

PH 301


 

TCBTT

Đ/c Chiến


 

Đ/c Hoàng

Đ/c Lương,T.Anh


 

P.Đào tạo

Các thành viên Hội đồng


 

Chiều 13h00: Tư vấn kết quả khám sức khỏe PH. 301 Các Đ/c đã khám sức khỏe

Thứ Sáu

30 - 10

Sáng

Giảng bài lớp TTVC K13/2020 (cả ngày)

TCBTT

Đ/c Chiến

P Đào tạo

 

Chiểu

Ghi chú:      - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.