TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA                       

Phát hành ngày 07/09/2020 (lần2)

                                                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                           (Từ ngày 07 tháng 09 đến ngày 11 tháng 9 năm 2020)

                                                                                                                                                                                                      

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

07 - 09

Sáng          
Chiều Họp Đảng ủy Trường CBTT PH 301 Đ/c Chiến Đ/c Môn Đảng ủy viên

Thứ Ba

08 - 09

Sáng Hội thảo khoa học PH 301 Khoa QLNN Khoa QLNN Đ/c Chiến, Trưởng p Đào tạo, Trưởng p TTKH&TL, giảng viên 3 khoa
Chiều 15h: Họp Ban Cán sự lớp TTV K13/2020 TCBTT Đ/c Hoàng P Đào tạo BCS lớp

Thứ Tư

09 - 09

Sáng Giảng bài lớp TTVC K10/2020 (cả ngày) TCBTT Đ/c Thạch P Đào tạo  
Chiều Đi Công tác Cần Thơ (hết tuần) Cần Thơ Đ/c Hoàng P Đào tạo  

Thứ Năm

10 - 09

Chiều Khai giảng và giảng bài lớp TTV K14/2020 Cần Thơ Đ/c Hoàng P Đào tạo  
Chiều          

Thứ Sáu

11 - 09

Sáng Giảng bài lớp TTV K14/2020 Cần Thơ Đ/c Hoàng P Đào tạo
Chiểu          

Ghi chú:        - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.