TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA                       

Phát hành ngày 31/08/2020 (lần 2)

                               é                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                  (Từ ngày 31 tháng 08 đến ngày 04 tháng 9 năm 2020)

                                                                                                                                                                                                       

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

       Thời gian                   Nội dung công việc    Địa điểm Người chủ trì      Đơn vị         chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

31 - 09

Sáng          
Chiều          

Thứ Ba

01 - 09

Sáng Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy PH.301 Đ/c Toàn Đ/c Môn Ủy viên Ban KTĐU
Chiều          

Thứ Tư

02 - 09

Sáng Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9        
Chiều          

Thứ Năm

03 - 09

Sáng        
Chiều          

Thứ Sáu

04 - 09

Sáng Làm việc với Đ/c Minh về các nhiệm vụ công tác năm 2020 Phòng đ/c Minh

Đ/c Minh,

Phó Tổng TTCP

Trường CBTT Ban Giám hiệu
Chiều Khai giảng lớp Bồi dưỡng Bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn Thanh tra Lạng Sơn Đ/c Hoàng P.Đào tạo  

Thứ Bảy

05 - 09

Sáng Giảng bài lớp Bồi dưỡng Bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn Thanh tra Lạng Sơn Đ/c Hoàng P.Đào tạo  
Chiều          

Chủ nhật

06 - 09

Sáng          
Chiểu          

Ghi chú:        - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.