TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA                                                                                                                           

                                                                                                       LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                                    (Từ ngày 18 tháng 02 đến ngày 22tháng 02 năm 2019)

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

18 - 02

Sáng Giảng bài lớp TTCN K05/2019 (cả ngày) TCBTT Đ/c Hoàng P. Đào tạo
9h00: Họp với Phòng Đào tạo về Kế hoạch công tác của Phòng Phòng họp T3 Đ/c Dung Đ/c Trưởng Cán bộ viên chức Phòng
Chiều 14h00: Họp với lãnh đạo Phòng QTTV Phòng họp T3 Đ/c Dung Đ/c Tuấn Đ/c Tuấn; Đ/c Hạnh; Đ/c Nga

Thứ Ba

19 - 02

Sáng Giảng bài lớp TTCN K06/2019 TCBTT Đ/c Hoàng P. Đào tạo
9h00: Họp Ban Chấp hảnh Công đoàn Trường Phòng họp T3 Đ/c Dung BCH Cđoàn Trường QĐ
Chiều Họp chuẩn bị cho Hội nghị công chức, viên chức năm 2018 Phòng họp T3 Đ/c Toàn; Đ/c Hoàng Đ/c Thắng; Đ/c Môn - P.HCTC; Đ/c Tuấn - P.QTTV; Chủ tịch CĐ Trường
Giảng bài lớp TTCN K05/2019 TCBTT Đ/c Toàn P. Đào tạo

Thứ Tư

20 - 02

Sáng Tiếp sinh lớp TTVC K01/2019 (cả ngày) Nha Trang Đ/c Dung P. Đào tạo
8h30: Làm việc với Trường CBTT TCBTT Đ/c Minh, Phó Tổng TTCP Trường CBTT

- Lãnh đạo Trường; Trưởng, phó các Phòng, Khoa

Y/c: Mặc trang phục ngành Thanh tra

Chiều Giảng bài lớp TTCN K07,08/2019 TCBTT Đ/c Toàn P. Đào tạo
Đi công tác Nha Trang Nha Trang Đ/c Hoàng

Thứ Năm

21 - 02

Sáng 8h30: Khai giảng lớp TTVC K01/2019 TT Nha Trang Đ/c Hoàng P. Đào tạo TP: Theo giấy mời
9h00: Giảng bài lớp TTVC K01/2019 (cả ngày) TT Nha Trang Đ/c Hoàng P. Đào tạo
 
Chiều  

Thứ Sáu

22 - 02

Sáng Giảng bài lớp TTVC K01/2019 (cả ngày) TT Nha Trang Đ/c Hoàng P. Đào tạo
Chiều