LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 năm 2019)

___________________________________________

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

17 - 06

Sáng Giảng bài lớp TTV K05/2019 TCBTT Đ/c Hoàng P. Đào tạo
10h00: Họp BGH với BCS lớp TTVC K06/2019 Phòng 301 P. Đào tạo BGH; L/đ các phòng, khoa; CBQL lớp; BCS lớp
Chiều 14h00: Bế giảng lớp TTVC K06/2019 TCBTT Đ/c Chiến P. Đào tạo BGH; L/đ các phòng, khoa; TP: Theo giấy mời

Thứ Ba

18 - 06

Sáng 8h30: Khai giảng lớp TTV K07/2019 Cần Thơ Đ/c Hoàng P. Đào tạo TP: Theo giấy mời
Giảng bài lớp TTV K07/2019 đến hết ngày 19/6/2019 Cần Thơ Đ/c Hoàng P. Đào tạo
Chiều

Thứ Tư

19 - 06

Sáng
Chiều Đi công tác TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 21/6/2019 TP. HCM Đ/c Toàn

Thứ Năm

20 - 06

Sáng 7h30: Khai giảng lớp TTV K08/2019 Đà Nẵng P. Đào tạo TP: Theo giấy mời
Giảng bài lớp TTV K06/2019 đến hết ngày 21/6/2019 TP. HCM Đ/c Toàn P. Đào tạo
Chiều

Thứ Sáu

21 - 06

Sáng Giảng bài lớp TTCN K29/2019 (cả ngày) TP. HCM Đ/c Hoàng P. Đào tạo
Chiều

Thứ bảy

22 - 06

Sáng 9h00: Họp BGH với BCS lớp TTCN K27 & K28/2019 Phòng 301 P. Đào tạo BGH; L/đ các phòng, khoa; CBQL lớp; BCS lớp
10h00: Bế giảng lớp TTCN K27 & K28/2019 TCBTT P. Đào tạo BGH; L/đ các phòng, khoa; TP: Theo giấy mời

Ghi chú:        - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác