LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 năm 2018)

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

17 - 12

Sáng  Họp liên tịch Đảng uỷ và Ban Giám hiệu  Phòng họp 301  Đ/c Chiến  Đảng uỷ viên; Ban Giám hiệu
Chiều 14h00: Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Phòng họp 301 Đ/c Hoàng Thư ký HĐ Thành viên HĐ theo quyết định
15h00: Họp BGH với BCS lớp TTV K13/2018 Phòng họp 301 Đ/c Toàn P. Đào tạo BGH; L/đ các phòng, khoa; CBQL lớp; BCS lớp

Thứ Ba

18 - 12

Sáng Tiếp sinh lớp TCD K16/2018 (cả ngày) Vũng Tàu Đ/c Dung P. Đào tạo
Đi công tác Vũng Tàu đến hết ngày 22/12/2018 Vũng Tàu Đ/c Hoàng
9h00: Bế giảng lớp TTV K13/2018 Hội trường T2 Đ/c Toàn P. Đào tạo BGH; L/đ các phòng, khoa; TP: Theo giấy mời
Chiều 15h00: Họp BGH với BCS lớp TTV K14/2018 Hải Phòng Đ/c Dung P. Đào tạo BGH; CBQL lớp; BCS lớp

Thứ Tư

19 - 12

Sáng 8h30: Khai giảng lớp TCD K16/2018 Vũng Tàu Đ/c Hoàng P. Đào tạo TP: Theo giấy mời
9h00: Giảng bài lớp TCD K16/2017 đến hết ngày 21/12/2018 Vũng Tàu Đ/c Hoàng P. Đào tạo
9h00: Bế giảng lớp TTV K14/2018 Hải Phòng Đ/c Dung P. Đào tạo TP: Theo giấy mời
Chiều

Thứ Năm

20 - 12

Sáng 8h30: Khai giảng lớp TTCN K07/2018 Bắc Ninh Đ/c Chiến P. Đào tạo TP: Theo giấy mời
9h00: Giảng bài lớp TTCN K07/2018 (cả ngày) Bắc Ninh Đ/c Chiến P. Đào tạo
Chiều

Thứ Sáu

21 - 12

Sáng  Họp công tác chuyên môn với 3 khoa giảng viên  Phòng họp 301  Đ/c Chiến  BGH; toàn thể GV 3 khoa
Chiều 16h00: Bế giảng lớp TCD K16/2018 Vũng Tàu Đ/c Hoàng P. Đào tạo TP: Theo giấy mời

Ghi chú:        - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.