Chao mung ngay 30-4 va 01-5

duoc nghi toi 6 ngay dip 304 va 15

                  

Phát hành ngày 15/04/2021 (lần 2)

                                                                                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                               (Từ ngày 12 tháng 04 đến ngày 16 tháng 04 năm 2021)

                                                                                                                                                                                                         

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

12 - 04

Sáng Hướng dẫn ôn tập lớp TTV TCBTT Đ/c Chiến P. Đào tạo
(*) Giảng bài lớp TTVC K04/2021 (hết ngày 13/4) Cần Thơ Đ/c Hoàng P. Đào tạo
Chiều Đi công tác TP HCM Đ/c Chiến P. Đào tạo

Thứ Ba

13 - 04

Sáng Khai giảng và giảng bài lớp TTV TP HCM Đ/c Chiến P. Đào tạo
Giảng bài lớp TTV K02/2021 TCBTT Đ/c Hoàng P. Đào tạo
Chụp ảnh các phòng, khoa để đưa lên website Nhà trường TCBTT Phòng TTKH&TL Các đơn vị, phòng, khoa
Chiều

Thứ Tư

14 - 04

Sáng
Chiều

Thứ Năm

15 - 04

Sáng (*) Họp Hội đồng chuyên môn PH 301 Đ/c Chiến BGH, HĐ chuyên môn, gv 3 khoa
Đi công tác (đến hết tuần) Nghệ An Đ/c Toàn P. Đào tạo
Chiều Đi công tác Cần Thơ Đ/c Chiến P. Đào tạo

Thứ Sáu

16 - 04

Sáng Giảng bài lớp TTVC Cần Thơ Đ/c Chiến P. Đào tạo
(*) 9h00: Bế giảng lớp NV TTV K02/2021 TCBTT Đ/c Thạch P. Đào tạo
Chiều

(*) Giảng bài lớp KS TSTN K02/2021

16h00: Bế giảng lớp KS TSTN K02/2021

TCBTT Đ/c Hoàng P. Đào tạo

Ghi chú:       - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.