LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019)

_________________________________________________

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

22 - 04

Sáng
10h00: Bế giảng lớp TTCN K17 & K18/2019 Hội trường T2 Đ/c Thạch P. Đào tạo BGH; L/đ các phòng, khoa; TP: Theo giấy mời
Chiều Thẩm định 02 chuyên đề mới của Khoa QLNN và PCTN Phòng 301 Đ/c Chiến Khoa QLNN Thành viên Hội đồng chuyên môn

Thứ Ba

23 - 04

Sáng 8h00: Khai giảng lớp TTCN K22 & K23/2019 Hội trường T2 Đ/c Hoàng P. Đào tạo BGH; L/đ các phòng, khoa; TP: Theo giấy mời
Chiều 13h30: Dự lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Học viện Chính trị CAND HVCT CAND Đ/c Hoàng
16h00: Bế giảng lớp TTCN K19 & K20/2019 Hội trường T2 Đ/c Dung P. Đào tạo BGH; L/đ các phòng, khoa; TP: Theo giấy mời

Thứ Tư

24 - 04

Sáng
Chiều

Thứ Năm

25 - 04

Sáng Làm việc với phòng QTTV về công tác quản trị tài sản Phòng 301 Đ/c Chiến P. QTTV Đ/c Dung
Chiều

Thứ Sáu

26 - 04

Sáng Giảng bài lớp TTVC K04/2019 (cả ngày) TCBTT Đ/c Toàn P. Đào tạo
Chiều

Ghi chú:        - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.