LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 05 tháng 6 năm 2020)

_____________________________________________

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

01 - 06

Sáng Giảng bài lớp TTVC K05/2020 đến hết ngày 02/6/2020 TP. HCM Đ/c Hoàng P. Đào tạo
Giảng bài lớp TTV K04/2020 Hải Phòng Đ/c Toàn P. Đào tạo
Chiều

Thứ Ba

02 - 06

Sáng Trao đổi kinh nghiệm thực tế với lớp TTVC K04/2020 TCBTT Đ/c Thạch P. Đào tạo
Chiều

Thứ Tư

03 - 06

Sáng Giảng bài lớp TTV K04/2020 Hải Phòng Đ/c Hoàng P. Đào tạo
Chiều

Thứ Năm

04 - 06

Sáng 8h30: Tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH do Đ/c Trần thị Thúy làm chủ nhiệm Phòng 804 Chủ tịch HĐ Đ/c T. Thúy; P. KHTT&TL; P. QTTV Thành viên HĐ; P. KHTT và TL; GV 3 khoa; TP: Theo giấy mời
Chiều

Thứ Sáu

05 - 06

Sáng Giảng bài lớp TTVC K05/2020 TP. HCM Đ/c Chiến P. Đào tạo
Giảng bài lớp TTCN ATTP K01/2020 Đà Nẵng Đ/c Hoàng P. Đào tạo
9h30: Họp Đảng uỷ Trường TCBTT Phòng 301 Đ/c Chiến Đảng uỷ viên
Chiều

Ghi chú:        - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.