LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 (Từ ngày 10 tháng 08 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020)

____________________________________________

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

10 - 08

Sáng Làm việc với phòng Hành chính Tổ chức về rà soát hồ sơ cán bộ PH.301 Đ/c Chiến P HCTC Đ/c Thạch, phòng HCTC
         
Chiều          
         

Thứ Ba

11 - 08

Sáng Họp Ban soạn thảo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng PH.301 Đ/c Chiến Tổ giúp việc Ban biên soạn, Tổ giúp việc
Giảng bài lớp TTV K15/2020 (cả ngày) TCBTT Đ/c Thạch Phòng Đào tạo  
Chiều          
         

Thứ Tư

12 - 08

Sáng          
         
Chiều 14h: Họp cán bộ chủ chốt TTCP PH tầng 4

Đ/c Khái

Tổng TTCP

Vụ TCCB T/Phần theo giấy mời
         

Thứ Năm

13 - 08

Sáng Họp giao ban cấp Vụ PH tầng 4 Đ/c Khái Vụ KH, VP, T/tâm T/tin Đ/c Chiến
Chiều          
         

Thứ Sáu

14 - 08

Sáng          
         
Chiều          

Ghi chú:        - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.