LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 2019)

_________________________________________

Trong tuần, các đồng chí BGH ngoài những công việc xử lý thường xuyên hàng ngày và công việc theo Lịch Thanh tra Chính phủ còn có những công việc chính như sau:

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự

Thứ Hai

12 - 08

Sáng Giảng bài lớp TTV K13/2019 đến hết ngày 14/8/2019 Đà Nẵng Đ/c Toàn P. Đào tạo
Chiều

Thứ Ba

13 - 08

Sáng 8h30: Khai giảng lớp TTV K14/2019 TCBTT Đ/c Thạch P. Đào tạo BGH; L/đ các phòng, khoa; TP: Theo giấy mời
9h00: Giảng bài lớp TTV K14/2019 TCBTT Đ/c Chiến P. Đào tạo
Chiều Họp BGH với đại diện lãnh đạo các phòng, khoa về QC làm việc của Trường và nhu cầu tuyển dụng viên chức Phòng 301 Đ/c Chiến P. HCTC BGH; Đại diện L/đ các phòng, khoa

Thứ Tư

14 - 08

Sáng 8h30: Làm việc với Trường CBTT về Đề án sử dụng tài sản công Phòng Đ/c Minh Đ/c Minh TCBTT Đ/c Chiến; Đ/c Thạch; Đ/c Tuấn; Đ/c Hạnh
Họp BGH với BCS lớp TTV K12/2019 Hải Phòng Đ/c Hoàng P. Đào tạo BGH; CBQL lớp; BCS lớp TTV K12/2019
Chiều 14h00: Bế giảng lớp TTV K12/2019 Hải Phòng Đ/c Hoàng P. Đào tạo TP: Theo giấy mời
Đi công tác Đà Nẵng đến hết tuần Đà Nẵng Đ/c Chiến

Thứ Năm

15 - 08

Sáng 7h30: Khai giảng lớp TTV K15/2019 Đà Nẵng Đ/c Chiến P. Đào tạo TP: Theo giấy mời
8h30: Giảng bài lớp TTV K15/2019 đến hết ngày 16/8/2019 Đà Nẵng Đ/c Chiến P. Đào tạo
9h00: Họp BGH với BCS lớp TTVC K07/2019 Phòng 301 Đ/c Hoàng P. Đào tạo BGH; L/đ các phòng, khoa; CBQL lớp; BCS lớp TTVC K07/2019
Làm việc với lãnh đạo 03 khoa Phòng 301 Đ/c Toàn  Đ/c Lương - Thư ký HĐCM Lãnh đạo 03 khoa
Chiều 14h00: Bế giảng lớp TTVC K07/2019 Hội trường T2 Đ/c Hoàng P. Đào tạo BGH; L/đ các phòng, khoa; TP: Theo giấy mời

Thứ Sáu

16 - 08

Sáng Họp sơ kết công tác công đoàn – Thanh tra Chính phủ Hội trường T4 - TTCP Đ/c Khánh Đ/c Hoàng
Chiều 15h00: Họp BGH với BCS lớp TTCN K36/2019 TP. HCM Đ/c Thạch P. Đào tạo BGH; CBQL lớp; BCS lớp TTCN K36/2019

Thứ Bảy

17 - 08

Sáng 9h00: Bế giảng lớp TTCN K36/2019 TP. HCM Đ/c Thạch P. Đào tạo TP: Theo giấy mời
Chiều

Ghi chú:        - Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

                    - Dấu (*) là bổ sung hoặc thay đổi nội dung làm việc trong Lịch công tác.