Phim phóng sự "Trường Cán bộ Thanh tra 40 năm xây dựng và phát triển"