Thông tin nội bộ

Bế giảng lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 10 năm 2020

Chiều 07/8/2020, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lễ bế giảng lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 10 năm 2020. Thạc sĩ Nguyễn Viết Thạch, TTVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra dự và phát biểu bế giảng khóa học. Lớp học có 44 học viên, trong đó: có 27 học viên nam và 17 học viên nữ, đến từ các các Bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc. Phần lớn học viên có trình độ đại học và trên đại học. Ngoài ra, có ...

Nghiên cứu trao đổi

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THANH TRA TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA

I. Khái quát về thanh tra trách nhiệm   1. Khái niệm về thanh tra trách nhiệm Để hiểu về thanh tra trách nhiệm, trước tiên cần hiểu về trách nhiệm, cụ thể: Trách nhiệm có thể được tiếp cận từ những góc độ khác nhau. Trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước được hiểu là những vấn đề thuộc về chức trách, nhiệm vụ được giao trong đó bao gồm cả các yếu tố về quyền và nghĩa vụ đã được pháp luật quy định, là phần việc, phận sự phải thực hiện, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả nhất định. Pháp luật có những quy định cụ thể về chế độ trách nhiệm đối với mỗi chủ thể quản lý được Nhà nước trao quyền, trong đó có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Do vậy, về phương diện pháp lý người ta đề cập đến trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm hình sự. Thuật ngữ “trách nhiệm” có thể được hiểu theo hai nghĩa: - Trách nhiệm được hiểu là nghĩa vụ (gắn với quyền cụ thể) được pháp luật quy định ...