Thanh lap nganh 20 11 2020

Thông tin nội bộ

Trường Cán bộ Thanh tra long trọng tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra 23/11

Sáng 20/11/2020, Trường Cán bộ Thanh tra long trọng tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra 23/11. Tham dự buổi Lễ có các ông Nguyễn Văn Thanh;ông Bùi Ngọc Lam; ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo một số Cục, Vụ, Viện thuộc Thanh tra Chính phủ, cùng đại diện học viên một số lớp TTV, TTVC đang học tập tại Nhà trường. Về phía nhà trường, có ông Vũ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh ...

Nghiên cứu trao đổi

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ XÁC MINH TRONG GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Báo cáo kết quả xác minh trong giải quyết tố cáo là văn bản mang tính nghiệp vụ của tổ trưởng xác minh báo cáo với người ra quyết định thành lập tổ xác minh, trên cơ sở đó Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo báo cáo với người giải quyết tố cáo về nội dung tố cáo được giao xác minh. Báo cáo kết quả xác minh là sản phẩm trí tuệ tổng hợp của cả các thành viên trong tổ, do tổ trưởng tổng hợp nhằm phản ánh, đánh giá đầy đủ, chính xác, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của các thành viên trong tổ xác minh. Khác với kết luận giải quyết tố cáo, báo cáo kết quả xác minh không chứa đựng những nội dung buộc người bị tố cáo phải chấp nhận mà mục đích chính của nó nhằm cung cấp các thông tin phục vụ thiết thực cho việc ban hành kết luận giải quyết tố cáo của người giải quyết tố cáo. Đây chính là vấn đề cần phân biệt để xác định giá trị ...