Thông tin nội bộ

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra viên Khóa 04 năm 2021 theo hình thức trực tuyến online

Sáng 25/06, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên K04/2021 cho 131 học viên theo hình thức trực tuyến online. Ông Nguyễn Huy Hoàng, TTVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra dự và phát biểu khai giảng khóa học.​ (Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, TTVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra phát biểu khai giảng khóa học) Thay mặt cho Lãnh đạo nhà trường, tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, TTVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra nhiệt liệt chào mừng hơn 100 học viên đến ...

Nghiên cứu trao đổi

VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA CÔNG CHỨC THANH TRA – KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT

VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA CÔNG CHỨC THANH TRA – KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT                                                             Phạm Thùy Dương – GV                                                   Trường Cán bộ Thanh tra Chính phủ Theo Đại từ điển tiếng Việt của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam - Bộ Giáo dục và đào tạo, do Nguyễn Như Ý chủ biên, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin, xuất bản năm 1998, thì: "Văn hóa là những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử". Trong Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, do Nhà xuất bản Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học, xuất bản năm 2004 đã đưa ra một số quan niệm về văn hóa: Văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử; Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên xã hội; Theo tổ chức giáo dục và khoa ...