Thông tin nội bộ

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức thành công Lớp Bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiếm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn khóa 03 năm 2021

Trong 03 ngày 27, 28 và 29 tháng 4 năm 2021, tại Nha Trang Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức thành công Lớp Bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiếm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn khóa 03 năm 2021 cho 153 học viên. Ông Vũ Văn Chiến, TTVCC, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra dự và phát biểu bế giảng khóa học. Khóa học diễn ra trong vòng 03 ngày (từ 27/4/2021 đến 29/4/2021). Lớp học có 153 học viên, trong đó có 73 học viên nữ, ...

Nghiên cứu trao đổi

Thực hiện “Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân” trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện “Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân” trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Ngày 11 tháng 3 năm 2021 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP “Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân”. Theo đó, Thông tư quy định quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra và trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân. Thông tư được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân. Trong phạm vi bài viết này, tác giả quan tâm tới thực hiện quy tắc ứng xử đối với cán bộ tiếp công dân, cán bộ ...