Thông tin nội bộ

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội thảo Khung chương trình Nghiệp vụ Thanh tra và đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Thanh tra

Sáng ngày 22/9, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức Hội thảo Khung chương trình Nghiệp vụ Thanh tra và đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Thanh tra. Hội thảo có sự tham dự của TS. Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Vũ Văn Chiến, Thanh tra viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra; các Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị có liên quan tại Thanh tra Chính phủ ...

Nghiên cứu trao đổi

CÔNG TÁC CỦA TRƯỞNG ĐOÀN XÁC MINH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Theo quy định của Luật Khiếu nại thì “Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại”[1]. Theo quy định của Luật Tố cáo thì “Giải quyết tố cáo là việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung tố cáo và xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo”[2]. Như vậy, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo để có cơ sở cho việc giải quyết thì việc xác minh là yêu cầu quan trọng. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo sau khi tiến hành thụ lý có thể trực tiếp ban hành quyết định thành lập đoàn xác minh (Tổ xác minh) hoặc giao cho cơ quan thanh tra, cơ quan khác tiến hành xác minh. Nếu giao cho cơ quan khác thì thủ trưởng cơ quan được giao sẽ ban hành quyết định thành lập tổ xác minh. Đoàn xác minh hoặc tổ xác minh (sau đây gọi chung là đoàn xác minh) bao gồm Trưởng đoàn hoặc Tổ trưởng (sau đây gọi chung là Trưởng đoàn xác minh) và các thành viên. Theo Từ điển Tiếng ...