Thanh lap nganh 20 11 2020

Thông tin nội bộ

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, phân loại xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng khóa 01 và 02 năm 2021 tại Quảng Ninh

Sáng 21/01/2021, tại tỉnh Quảng Ninh, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, phân loại xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng khóa 01 và 02 năm 2021. Dự Lễ Khai giảng có đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh Quảng Ninh; Ông Vũ Văn Chiến, TTVCC, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra dự và phát biểu khai giảng khóa học. Trong thời gian học tập trung từ 21/01/2021 - 23/01/2021, ...

Nghiên cứu trao đổi

THỰC HIỆN KỸ NĂNG NGHE, GHI CHÉP NỘI DUNG CÔNG DÂN KHIẾU NẠI TỐ CÁO KHI TIẾP CÔNG DÂN

Việc nghe, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ tiếp công dân được quy định tại Điều 10, Điều 19, Điều 29 Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân do Thanh tra chính phủ ban hành. Tuy nhiên, về kỹ năng tiếp công dân nói chung và kỹ năng nghe, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ tiếp công dân cho đến nay chưa có tài liệu nào đề cập đến, cũng chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân. Bản thân cán bộ làm công tác tiếp công dân còn có những lúng túng, khó khăn nhất định trong quá trình lắng nghe và ghi chép nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trực tiếp bởi chưa có hướng dẫn, quy định cụ thể để thiết lập nên bản ghi chép nội dung công dân đến trình bày trực tiếp tại nơi tiếp công dân. Trong thực tế, khi cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân cần bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ khi ...