Thanh lap nganh

Thông tin nội bộ

Bế giảng lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa 12 năm 2020

Sáng 29/10, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Thanh tra Bộ Công an bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K12/2020. Dự Lễ Bế giảng có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an; Ông Nguyễn Ngọc Bội, TTVCC đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ; Thạc sĩ Nguyễn Viết Thạch, TTVCC Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra; Lãnh đạo các phòng, khoa của Nhà trường và 83 học viên làm công tác thanh tra thuộc lực lượng Công an trên cả nước đều ...

Nghiên cứu trao đổi

CÔNG TÁC CỦA TRƯỞNG ĐOÀN XÁC MINH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Theo quy định của Luật Khiếu nại thì “Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại”[1]. Theo quy định của Luật Tố cáo thì “Giải quyết tố cáo là việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung tố cáo và xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo”[2]. Như vậy, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo để có cơ sở cho việc giải quyết thì việc xác minh là yêu cầu quan trọng. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo sau khi tiến hành thụ lý có thể trực tiếp ban hành quyết định thành lập đoàn xác minh (Tổ xác minh) hoặc giao cho cơ quan thanh tra, cơ quan khác tiến hành xác minh. Nếu giao cho cơ quan khác thì thủ trưởng cơ quan được giao sẽ ban hành quyết định thành lập tổ xác minh. Đoàn xác minh hoặc tổ xác minh (sau đây gọi chung là đoàn xác minh) bao gồm Trưởng đoàn hoặc Tổ trưởng (sau đây gọi chung là Trưởng đoàn xác minh) và các thành viên. Theo Từ điển Tiếng ...